Digitaal transformeren: technologie als fundament voor een organisatie

Traditionele organisaties opereren nog te vaak vanuit hun historie in productverkoop of dienstverlening, en opereren zelden met technologie als drijfveer. Veel organisaties zijn georganiseerd op basis van een procesgeoriënteerde managementcultuur. Ruimte om te experimenteren en te innoveren is zeer beperkt.

Picture courtesy of https://unsplash.com/@elizabethlies

De noodzaak om te veranderen wordt niet altijd als zodanig ervaren, want op de korte termijn zorgt de bestaande omzet nog vaak wel voor voldoende slagkracht. Ontwikkelingen in andere marktsegmenten en de opkomst van innovatieve nieuwe spelers die een markt volledig omgooien zorgen voor een onrustig gevoel over de toekomst.

Langzaam maar zeker ontstaat het besef dat het verkopen van producten of het leveren van een dienst op zich geen onderscheidend vermogen levert. Hoe ga je de concurrentiestrijd aan met partijen die veel sneller weten in te spelen op marktveranderingen? Hoe ga je deze digitale transformatie realiseren?

De toekomst van organisaties draait om de acceptatie dat technologische oplossingen meer snelheid en innovatiekracht bieden dan een traditionele manier van werken.

Mits de werkwijze van de mensen binnen het bedrijf en het softwareontwikkelproces voldoende flexibel zijn om in te spelen op verandering en data de basis vormt voor gevalideerde keuzes.

Elk bedrijf is een technologiebedrijf

De enige manier om als organisatie voorop te lopen is door de klant centraal te stellen en werkprocessen te digitaliseren. Bijvoorbeeld door de opbouw van een community, het verzamelen van klantdata, connectiviteit in de gehele keten, en het aanbieden van de juiste producten en diensten op het juiste moment.

Of het nou gaat om het centraal verzamelen van kassabonnen, het ontwikkelen van apps, of het starten van een digitaal loyaltyprogramma, het verbeteren van de dienstverlening op basis van gedrag, of het monitoren van energieverbruik, er is maar één strategie en die is digitaal.

Om deze digitale transitie te kunnen doormaken is het essentieel om een IT-organisatie te vormen die snel en flexibel is. Een drie-jarenplan voor de visie op de eigen IT organisatie is al snel achterhaald. Verandering is de enige constante, bij een IT organisatie gaat het er juist om dat er een platform en werkwijze is waarmee de organisatie snel en adequaat kan inspelen op trends en ontwikkelingen.

Agile werkwijze en innovatie

Snel kunnen inspelen op continue verandering vraagt om innovatiekracht en een agile manier van werken. Bedrijfsinnovatie vraagt om een cultuur waarin ruimte is om te experimenteren. Innoveren binnen het bedrijf in kleine iteraties, waarbij innovaties beschikbaar komen voor de klant, en productontwikkeling plaatsvindt op basis van feedback uit de markt.

Courtesy of https://unsplash.com/@mvdheuvel

Solide en continue ontwikkelproces

Een solide en continue softwareontwikkelproces vormt de basis voor een digitale transformatie. Full stack development waarbij de organisatie alle stappen van het ontwikkelproces constant monitort, gebruikmaakt van moderne technologie en in staat is om technologie te vervangen waar nodig.

Data

Om snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen is het belangrijk om data als kernelement te zien van de strategie, en bedrijfsbeslissingen te nemen op basis van real-time data. Slimme algoritmes zorgen voor inzicht en voorspellingen.

Worker enablement

Succesvolle digitale organisaties maken het onderscheid door de mensen die er werken. Worker enablement en talent development zorgen voor aantrekkelijk werkgeverschap en binding met medewerkers.

Uiteindelijk ligt de werkelijke waarde bij de mensen zelf. Management moet (leren) vertrouwen op de mensen en (leren) faciliteren.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Quick IQ test to separate humans from computers... *